Site Loader
Sydatlanten 6, Göteborg, Sweden
Sydatlanten 6, Göteborg, Sweden

services

Oberoende

Att vara oberoende distributör innebär ökad tillgänglighet och därmed förmåga att tillfredsställa våra kunders behov. Genom vårt oberoende har vi tillgång till hela marknaden av elektronikkomponenter utan att göra avkall på kvalitet eller prestanda.

Vad styr ditt val? Elsotec ger dig möjligheter; Vi hjälper er att välja eller helt enkelt levererar det ni behöver. När vi hjälper till i valet ser vi på många olika faktorer samtidigt för att projektet ska bli så bra som möjligt. Elsotec är inte låsta till några få varumärken, utan levererar över 900 varumärken från över 500 olika källor.

Enda problemet är att du kan bli beroende av våra kunskaper och tjänster.

 

sign

 

Rådgivning

Vi verkar i nära samarbete med kunder för att kunna föreslå och designa in rätt komponenter oavsett om det rör sig om nya projekt eller utbyte av utgångna eller bristkomponenter.  Vi har fullständig spårbarhet som gör det möjligt att alltid kunna erbjuda alternativa lösningar och komponenter.

För våra kunder innebär samarbetet med Elsotec:

  • tillgång till ett brett och djupt sortiment
  • effektiv logistik
  • möjlighet att minska antalet leverantörer
  • djup produkt- och applikationskunskap
  • lägre inköpskostnader
  • End of Life (EOL) rådgivning
  • Last-Time Buying (LTB) hantering
  • BOM hantering

 

logistic

 

Kontaktnät

Med vår långa erfarenhet som distributör har vi skapat oss ett unikt kontaktnät för på bästa möta våra kunders behov. Ett stort kontaktnät tillsammans med vår samlade kompetens ger oss möjlighet att få tillgång till rätt komponenter till rätt kvalitet, pris och i rätt tid varför våra kunder alltid kan känna sig trygga i sina komponentval hos oss.