Site Loader
Sydatlanten 6, Göteborg, Sweden
Sydatlanten 6, Göteborg, Sweden

solutions

Besparingar

En av de stora utmaningarna vid produktion av elektroniska produkter är time to market och priskonkurrens. Inte nog med att produkten rent tekniskt måste vara marknadsmässigt gångbar, den ska även upplevas som attraktiv sett ur ett användar- och ekonomiskt perspektiv. Elsotec arbetar konsekvent med att förbättra priser, erbjuda alternativa komponenter samt minimera ledtiderna från pålitliga auktoriserade källor utan att tumma på kvalitén. Vi kan ’böja’ tid för ert projekt och det till en lägre kostnad än vad du trott varit möjligt. Låt oss bli en del av ert projekt så att ni kan ta del av fördelarna. När behöver du produkterna?

 

savings

 

BOM-hantering

Hela er materiallista måste övervakas löpande för att garantera att komponenterna finns tillgängliga över projektets livslängd. När försvinner komponent X från marknaden? Vad blir ersättaren?

 

Spårbarhet

Har det uppstått kvalitetsproblem i någon del? Behöver ni veta mer om komponenten som sitter i systemet? Elsotec sparar all användbar information i affärssystemet för att kunna se affärshistorik, ursprung, kvalitetsdata och volymer. Vi märker även upp förpackningar och produkter med namn samt serienummer vilket underlättar spårbarheten i nästa led.

 

steps