elsotec-logo-partner-beyond-dist

Partner Beyond Distribution

– innebär att stärka industriella kunders konkurrenskraft genom att vara en oberoende distributör av elektronikkomponenter med stort engagemang & hög kompetens.

Vi upptäckte att ett Line Card var för begränsande för våra kunder, behovet är större, oavsett om rör sig om produktförsörjning, rådgivning, lagerhantering eller inköpsfunktion så finns vi där.

Vår idé är byggd på att erbjuda en över tiden lönsam och långsiktig relation, vilket förutsätter förmågan att tillfredsställa de behov och utmaningar som våra kunder förväntar sig.

Att vara oberoende möjliggör att vi kan tillföra ett mervärde i de varor och tjänster som erbjuds genom att utnyttja vårt nätverk, samlade erfarenheter, teknisk och industriell kunskap.

Vi ställer alltid upp och framförallt vi håller vad vi lovar, det bygger på att vi har en kultur där alla tar ansvar för den kvalitet vi levererar, att kvalitet skapar värde för så väl oss som våra kunder. Elsotec är ett tryggt val med konkurrenskraftiga lösningar oavsett om det gäller design, komponentval, inköp eller logistik.


Line Card

Elsotec arbetar inte utefter ett traditionellt Line Card. En dag upptäckte vi att ett Line Card var för begränsande för vår verksamhet. Vi är här för att hjälpa er med era speciella behov.

Oavsett om det är ren produktförsörjning, rådgivning, lagerhantering eller inköpsfunktion inom våra specialområden så finns vi där för er.


Kvalitet

It is as important to us that our customers are able to rely on the quality of their components as that they are available in the right quantity and at the right time. That’s why quality management is such a central aspect for us at Elsotec, quite simply because it is a question of survival for both our customers and ourselves. Naturally we are certified according to ISO 9001 and ISO 14001, but that’s just the start. We are continually working to guarantee the entire supply chain, from supplier to end-customer. We are engaged on a daily basis in checking and following-up everything from suppliers to individual components, throughout the world.

AAA-14001
AAA-9001
Certifikat-Elsotec-2017