elsotec-logo-partner-beyond-dist

Partner Beyond Distribution

– innebär att stärka industriella kunders konkurrenskraft genom att vara en oberoende distributör av elektronikkomponenter med stort engagemang & hög kompetens.

Vi upptäckte att ett Line Card var för begränsande för våra kunder, behovet är större, oavsett om rör sig om produktförsörjning, rådgivning, lagerhantering eller inköpsfunktion så finns vi där.

Vår idé är byggd på att erbjuda en över tiden lönsam och långsiktig relation, vilket förutsätter förmågan att tillfredsställa de behov och utmaningar som våra kunder förväntar sig.

Att vara oberoende möjliggör att vi kan tillföra ett mervärde i de varor och tjänster som erbjuds genom att utnyttja vårt nätverk, samlade erfarenheter, teknisk och industriell kunskap.

Vi ställer alltid upp och framförallt vi håller vad vi lovar, det bygger på att vi har en kultur där alla tar ansvar för den kvalitet vi levererar, att kvalitet skapar värde för så väl oss som våra kunder. Elsotec är ett tryggt val med konkurrenskraftiga lösningar oavsett om det gäller design, komponentval, inköp eller logistik.


Line Card

Elsotec arbetar inte utefter ett traditionellt Line Card. En dag upptäckte vi att ett Line Card var för begränsande för vår verksamhet. Vi är här för att hjälpa er med era speciella behov.

Oavsett om det är ren produktförsörjning, rådgivning, lagerhantering eller inköpsfunktion inom våra specialområden så finns vi där för er.


GDPR och Cookies

Privacy Policy  – General Data Protection Regulation

Elsotec AB, 556951-7773, and it’s General Data Protection Regulation (GDPR) Policy.

No matter your citizenship or country you may live in we will keep your personal data protected. You may at any time ask about the information we store about you. Please contact Elsotec AB, +46 31 129555 or sales@elsotec.se. Please note data you share with us may be saved until decided not necessary. This information applies to all websites controlled by Elsotec, elsotec.se and fmcc.se.

Elsotec stricly follows GDPR. Please send your GDPR questions to sales@elsotec.se.

Dataskyddspolicy i korthet

Elsotec AB, 556951-7773, samlar in personuppgifter (namn, telefonnummer, e-postadress) i enlighet med EU allmän dataskyddsförordning, artikel 6 och 13, i syfte att förenkla affärstransaktioner. Det innebär att dina uppgifter sparas när du kommer i kontakt med oss. Så länge uppgifterna är relevanta för uppdraget sparas informationen i interna system. Information om paketmottagares uppgifter kan även finnas i godsspeditörs bokningssystem. Informationen delas inte med någon utanför EU/EES. Enskild person kan begära utdrag om vilken information som finns lagrad om denne. Informationen kan raderas så länge en radering inte strider mot annan gällande lagstiftning (exempelvis bokföringslagen).  Policyn omfattar både elsotec.se och fmcc.se. För komplett information, ladda ned dokumenten nedan.

För mer information: Kontakta Elsotec AB, 018-561800.

Download GDPR Policy (PDF, in Swedish)
Download Cookie Policy (PDF, in Swedish)

Kvalitet

It is as important to us that our customers are able to rely on the quality of their components as that they are available in the right quantity and at the right time. That’s why quality management is such a central aspect for us at Elsotec, quite simply because it is a question of survival for both our customers and ourselves. Naturally we are certified according to ISO 9001 and ISO 14001, but that’s just the start. We are continually working to guarantee the entire supply chain, from supplier to end-customer. We are engaged on a daily basis in checking and following-up everything from suppliers to individual components, throughout the world.

AAA-14001
AAA-9001
Certifikat-Elsotec-2017